Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng 2020

Nếu bạn là một đảng viên đang công tác tại một cơ quan, đơn vị này mà muốn xin chuyển hoạt động sang một cơ quan, đơn vị khác. Điều trước tiên bạn nên làm đó chính là viết bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng gửi đến Chi ủy chi bộ và Đảng ủy nơi bạn cần xin chuyển công tác. Với nội dung trong bản kiểm điểm này bạn đã biết cách viết chưa nào? Hôm nay Wiki Cách Làm sẽ hướng dẫn các bạn Đảng viên đang có như cầu xin chuyển công tác hoạt động thì tham khảo xem thế nào nhé!

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng 2020-1

Nội dung viết bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Mẫu 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….ngày………tháng……….năm

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:  – Chi ủy chi bộ…………………………

                   – Đảng ủy…………………………………

Tên tôi là:……………………………………..

Sinh ngà…… tháng…… năm…………..

Nơi ở hiện nay:……………………………………

Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày……….. tháng……… năm………………..

Tại chi bộ…………………………………………………..

Chính thức ngày………..tại chi bộ ………………….

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:…………………………….

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người Đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng và luôn trung thành với đường lối đổi mới của Đảng.

– Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thực với chủ nghĩa Mác – Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hàng và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chính sách của đảng. Luôn trao dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân.

2. Về đạo đức, lối sống

– Bản thân luôn có lối sống lành mạnh trong sáng, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên.

– Có tinh thần đấu trang chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan luôn giữ gìn tình đoàn kết.

– Tạo mối quan hệ thân thiện và hòa nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thưc hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

– Trong quá trình công tác bản thân luôn có ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.

– Về công tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trao dồi kiến thức chuyên môn nhằm tích lũy kinh nghiệm.

– Với các công việc tập thể, bản thân luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với công việc được giao.

– Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hòa nhã, đúng mực với chi ủy, đảng ủy cơ sở và thực hiện tốt nơi công dân cư trú.

– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình bản thân và có ý thức tổ chức kỷ luật cao, phục tùng theo sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định, thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

5. Về khuyết điểm:

– Chưa hiểu hết tâm tư, suy nghĩ của đồng nghiệp, học sinh,….

– Đôi khi chưa mạnh dạn góp ý kiến với thành viên của đội.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt Đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt Đảng đến chi bộ……….., đảng bộ…………..

Kính mong Chi ủy Chi bộ, Đảng ủy………………..tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT CỦA CHI ỦY CHI BỘ

………………….

…………………………….

…, ngày….tháng,….năm….

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

ĐẢNG ỦY……………………XÁC NHẬN

Chữ ký đồng chí…………………..

…, ngày…tháng…năm…

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Mẫu 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày …. tháng…. năm…….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM 

Kính gửi: – Chi uỷ chi bộ……………………….

– Đảng uỷ……………………………………………

Tên tôi là:…………………………………………..

Sinh ngày……. tháng……. năm……………..

Nơi ở hiện tại:…………………………………….

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày………. tháng…….. năm………………

Tại chi bộ:………………………………………….

Chính thức ngày:………………….. tại chi bộ:………….

Hiện công tác, sinh hoạt tại chi bộ:…………………….

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

2. Về đạo đức, lối sống

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

5. Về khuyết điểm

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ………………………, đảng bộ…………………………….

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

Tôi hứa sẽ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…,ngày…tháng…năm…
T/M CHI ỦY
BÍ THƯ
ĐẢNG UỶ …………… XÁC NHẬN…………….
Chữ ký đồng chí:…………
…,ngày… tháng…năm…
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Bên trên là mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mới nhất hiện nay, nếu bạn đang có ý định chuyển công tác sang đơn vị mới thì bạn có thể tham khảo bài viết này để giúp bạn sớm hoàn thành thủ tục nhé. Hi vọng những thông tin bên trên sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho bạn.

Bạn có thể quan tâm: