Bảng tuần hoàn hóa học

Việc học tập chuyển từ lớp 7 lên lớp 8 sẽ gặp đôi chút khó khăn với các bạn, bởi phải nhập môn với món mới mang tên Hóa học. Để hiện thực hóa việc học một cách dễ dàng các bạn cần nắm vững cơ bản nhất bảng tuần hoàn hóa học, khi thành thạo thì việc giải toán và việc xác định vị trí hóa trị rất nhanh chóng.

Tổng quan bảng tuần hoàn hóa học:

Bảng tuần hoàn hóa học-1

1. Nguyên tắc sắp xếp:

– Các nguyên tố trong BTH được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)

– Các nguyên tố có cùng số lớp e xếp vào cùng một hàng (chu kì).

– Các nguyên tố có cấu hình e tương tự nhau được xếp vào cùng một cột (nhóm).

2. Cấu tạo bảng tuần hoàn:

a) Ô nguyên tố:

Ô nguyên tử= Số thứ tự= Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố

Bảng tuần hoàn hóa học-2

b) Chu kì:

– Chu kì dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

– Bảng tuần hoàn gồm 7 chu kì.

– Chu kì từ 1 đến 3 được gọi là chu kì nhỏ, và từ 3 trở lên được gọi là chu kì lớn.

– Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron trong nguyên tử.

3. Các nhóm nguyên tử:

Bảng tuần hoàn hóa học-3

– Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hoá học gần giống nhau và được xếp thành một cột.

Phân loại: 

Có 2 nhóm đó là nhóm A và nhóm B. Mỗi nhóm được đánh kí hiệu bằng chữ số La Mã kèm theo đó là A hoặc B để biểu thị vị trí nguyên tố đó.

Vd: IA,IIB,…..

– Mỗi nhóm là một cột, riêng nhóm VIIIB gồm 3 cột.

– Nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.

– Khối các nguyên tố d và f gồm các nguyên tố thuộc các nhóm B.

Bảng tuần hoàn hóa học mới:

Bảng tuần hoàn hóa học-4

Bảng tuần hoàn mới khi chu kì thứ 7 đã được lắp đầy

Cùng với việc công nhận nguyên tố 113 là nguyên tố hóa học, IUPAC cũng đã chính thức đưa 3 nguyên tố khác với số hiệu nguyên tử lần lượt là 115, 117 và 118 vào bảng tuần hoàn. Đây được xem như một “bản cập nhật lớn” của bảng tuần hoàn tính từ năm 2011, khi 114 và 116 được đưa vào và giờ đây, chu kỳ 7 đã được lấp đầy, bảng tuần hoàn đã trở nên đầy đặn hơn, giới hạn kiến thức của nhân loại lại được tiến thêm một bậc nhỏ và tài năng “tiên tri” cách đây gần 200 năm của Mendeleev lại một lần nữa được khẳng định.

Sau khi xem xét các nghiên cứu hóa học đệ trình bởi các nhà khoa học đến từ Mỹ, Nhật và Nga, Liên minh Quốc tế về Hóa học cơ bản và ứng dụng (IUPAC) đã xác nhận 4 nguyên tố mang số hiệu nguyên tử 113, 115, 117 và 118 là đáp ứng các tiêu chí để trở thành nguyên tố mới được phát hiện. Đây đều là những nguyên tố nặng nhất trong bảng tuần hoàn và chưa từng được thấy tồn tại bên ngoài phòng thí nghiệm. Nguyên nhân là do chúng rất kém bền vững, chỉ có thể tạo ra trong phòng thí nghiệm bằng cách tổng hợp từ các hạt nhân nhẹ hơn và thật ra, chúng chỉ tồn tại chưa đến một giây trước khi bị vỡ ra thành các nguyên tố khác.

Bạn có thể quan tâm:

Lượt xem: 1151