Biến dị tổ hợp là gì? Xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

Tại sao biến dị tổ hợp lại được xem là biến dị di truyền khi nó không thể truyền đạt lại tính trạng của mình cho đời sau như đột biến?  Trong chuyên đề sinh học 9 hôm nay, chuyên đề mà Wiki Cách Làm tổng hợp đó là Biến dị tổ hợp. Nếu bạn muốn có những kiến thức tham khảo nhiều hơn  để trả lời được câu hỏi bên trên, hãy truy cập ngay đường link bên dưới nhé.

I. Biến dị tổ hợp:

1. Khái niệm:

– Biến dị tổ hợp là hình thức tổ hợp lại các tính trạng của cha mẹ (P) qua quá trình sinh sản

– Sự phân li độc lập của các nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong quá trình thụ tinh là cơ thể chủ yếu tạo nên các biến dị tổ hợp.

Biến dị tổ hợp là gì? Xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?-1

 

2. Vai trò của biến dị tổ hợp:

– Trong quá trình chọn giống, con người luôn giữ lại các kiểu gen tốt loại bỏ những kiểu gen xấu nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng

– Trong tự nhiên giúp cho nguồn biến dị luôn đa dạng và phong phú.

Biến dị tổ hợp là gì? Xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?-2

 

II. Đột biến gen:

1. Khái niệm:

– Là những biến đổi vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ phân tử ADN, nó làm thay đổi về số lượng, trật tự sắp xếp các nuleotit trong gen.

– Đột biến gen được hiểu theo nghĩa là sự mất hay thêm hay thay thể một hay một số cặp nuleotit.

– Xảy ra do một số tác nhân bên ngoài môi trường và cơ thể.

Biến dị tổ hợp là gì? Xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?-3

 

2. Ý nghĩa :

– Trong việc chọn giống và quá trình tiến hóa có thể của chọn lọc hay tự nhiên

Biến dị tổ hợp là gì? Xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?-4

– Tuy đột biến gen thường đi theo chiều hướng có hại, nhưng trong một số tình trạng nó vẫn tạo ra được kiểu gen tốt cho cá thể.

Bạn có thể quan tâm:

Lượt xem: 4736