Cách đánh số trang trong word 2007, 2010, 2013 dễ hiểu

Một văn bản dài bạn cần phải đánh số trang để dễ kiểm soát, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp văn bản của bạn.  Đánh số trang trong các phiên bản word cũng khác nhau, nếu bạn thắc mắc hãy xem cách đánh số trang trang bất kỳ trên Word 2003, 2007, 2010, 2013 và 2016.

Cách đánh số trang trong word

1. Đánh số trang word 2007, 2010

– Cách đánh số trang toàn bộ.

Có nghĩa là từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng: Vào Insert => chọn Page Number => chọn Bottom of Page => chọn kiểu số trang mà bạn muốn.

– Cách đánh số trang từ trang bất kỳ Word 2007.

Thực hiện:

Bước 1: Đặt con trỏ chuột ở đầu dòng tại trang mà bắt đầu đánh số.

Cách đánh số trang trong word 2007, 2010, 2013 dễ hiểu-1

Bước 2: Chọn Page Layout => chọn Breaks => chọn Next Page.

Cách đánh số trang trong word 2007, 2010, 2013 dễ hiểu-2

Bước 3:Trong thẻ Insert => chọn Page Number =>  Format Page Numbers…

Cách đánh số trang trong word 2007, 2010, 2013 dễ hiểu-3

Bước 4: Sẽ có 1 cửa sổ popup Page Number Format tại ô Number format bạn có thể tùy chọn kiểm đánh số trang, ví dụ như 1, 2, 3…a,b,c, …-1-, -2-, -3-…..

Bấm vào Start at tức là số trang từ trang thứ bao nhiêu, mặc định là số 1.

Cách đánh số trang trong word 2007, 2010, 2013 dễ hiểu-4

Bước 5: Thẻ Insert => Page Number =>hãy lựa chọn kiểu đánh số trang trên bản word.

Cách đánh số trang trong word 2007, 2010, 2013 dễ hiểu-5

Bước 6: Click vào Header Section 2 => click vào Link to Privious.

Cách đánh số trang trong word 2007, 2010, 2013 dễ hiểu-6

2. Đánh số trang word 2013

Đánh số trang cho tất cả tức là đánh số trang toàn bộ văn bản.

Thẻ Insert => chọn Page Number và chọn hiểu thị.

Top of Page: Đánh số đầu trang.

Bottom of Page: Đánh số cuối trang.

Cách đánh số trang trong word 2007, 2010, 2013 dễ hiểu-7

Đánh số trang bất kỳ trang

Cách đánh số trang trong word 2007, 2010, 2013 dễ hiểu-8

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại trang mà bạn muốn đánh số, chọn thẻ Page Layout => chọn Breaks => chọn Next Page.

Cách đánh số trang trong word 2007, 2010, 2013 dễ hiểu-9

Bước 2: Sang thẻ Insert => chọn Page Number =>  chọn Format Page Numbers…

Xuất hiện popup Page Number Format, chọn vào ô Start at và chọn số trang bắt đầu tùy ý theo ý định của bạn.

Cách đánh số trang trong word 2007, 2010, 2013 dễ hiểu-10

Bước 3: Tiếp theo bạn vào lại thẻ Insert => chọn Page Number => và chọn kiểu đánh số trang mà bạn muốn hiển thị.

Bước 4: Di chuyển đến trang bạn muốn đánh số đầu tiên và nhấn Section => nhấp chuột vào Link to Previous.

Tiếp theo hãy đi xóa trang trắng bằng cách đặt con trỏ chuột vào trang trắng chọn Delete và xóa số trang ở những trang bạn không muốn đánh số.

Hoàn thành việc đánh số trang trong word ở các bản 2007, 2010, 2013. Chúc các bạn thực hiện thành công cách đánh số trang trong word 2007, 2010, 2013 và trình bày chuyên nghiệp, đẹp mắt nhất.

Bạn có thể quan tâm:

Lượt xem: 360