Cách đổi ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt điện thoại iPhone

Sử dụng điện thoại iPhone luôn có những lợi ích và thú vị dành cho mọi người, tuy nhiên không ai cũng hiểu hết tất cả những lợi ích của nó, có thể đó là chưa đọc được ngôn ngữ english trên iPhone, do đó bạn cần chuyển sang ngôn ngữ tiếng việt đi, để dễ dàng hiểu hết mọi thứ trên chiếc điện thoại của mình,  sau đây là hướng dẫn cách đổi ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt điện thoại iPhone

bước 1 :  bạn chọn setttings

Cách đổi ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt điện thoại iPhone-1

bước 2 :  bạn chọn general

Cách đổi ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt điện thoại iPhone-2

bước 3 :  bạn chọn language & region

Cách đổi ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt điện thoại iPhone-3

bước 4 :  bạn chọn iphone language

Cách đổi ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt điện thoại iPhone-4

bước 5 :  bạn kéo xuống tìm mục tiếng việt

Cách đổi ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt điện thoại iPhone-5

bước 6 :  bạn chọn tiếng việt

Cách đổi ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt điện thoại iPhone-6

bước 7 :  bạn chọn nút Done

Cách đổi ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt điện thoại iPhone-7

 

Và như vậy là xong, chúc thành công khi chuyển đổi như thế.

Bạn có thể quan tâm: