Cách thay đổi font chữ cho điện thoại Android

Cách thay đổi font chữ cho điện thoại Android ( Đã Root và chưa Root đều được)

Nếu bạn muốn điện thoại Android mới mẻ trong kiểu chữ thì hãy thay đổi font chữ đi, nó sẽ mang tới cảm giác khác lạ dành cho điện thoại của bạn.

Trong thực tế, có rất nhiều thứ để lựa chọn để thay đổi cho các thiết bị Android để bạn thấy sự mới mẽ, chẳng hạn như thay đổi hình nền, thay đổi tốc độ chạy của Android. Ngoài ra, có một vài lựa chọn cho người dùng biết và sử dụng nó đó là thay đổi font chữ. Thay đổi font chữ cho thiết bị được thực hiện dễ dàng và nó sẽ giúp người dùng giảm mỏi mắt nếu font là màn hình quá nhỏ hoặc đầy đủ nếu font hiện tại là quá lớn.

Cách thay đổi font chữ cho điện thoại Android-1

Với điện thoại Android, bạn có thể thay đổi font chữ cho các thiết bị từ các thiết lập trong phần Settings. Bạn hãy vào Settings rồi qua tab Fonts và sau đó chọn Device.

Bạn có thể chọn một vài phông chữ có sẵn trong hệ thống hoặc tải về phông chữ và cài đặt chúng vào điện thoại Android của bạn ( font chữ này là miễn phí).

Đó là đối với các dòng máy đã root và chưa root đều xài được các font miễn phí đó nhé. Hy vọng bạn sẽ tìm ra được những font thích hợp dành cho điện thoại.

Cách thay đổi font chữ cho điện thoại Android-2

 

Bạn có thể quan tâm: