Cách tính diện tích hình thang vuông, cân khi biết độ dài 4 cạnh

Hình thang vô cùng quen thuộc với chúng ta. Bài tập về hình thang cũng có rất nhiều trong kiểm tra hoặc thi cử.  Nhằm giúp các em học sinh thực hiện các bài tập tốt nhất chúng tôi sẽ hướng dẫn các em công thức tính diện tích hình thang vuông, cân khi biết độ dài 4 cạnh. Ghi nhớ để thực hiện các dạng bài tập liên quan một cách chính xác nhất.

Cách tính diện tích hình thang vuông, cân khi biết độ dài 4 cạnh-1

Hình thang là gì?

Định nghĩa ngắn gọn hình thang là tứ giác lồi có hai cạnh song song. Hai cạnh song song trong hình thang được gọi là cạnh đáy hình thang. Các cạnh còn lại còn gọi là các cạnh bên.

Cách Tính Diện Tích Hình Thang

Diễn giải: để tính diện tích hình thang hãy lấy công thức như sau: chiều cao nhân với trung bình cộng hai cạnh đáy.

S = h * (a+b)1/2

Cách tính diện tích hình thang vuông, cân khi biết độ dài 4 cạnh-2

Trong đó:

a: Cạnh đáy 1

b: Cạnh đáy 2

h: Chiều cao hạ từ cạnh đấy a xuống b hoặc ngược lại.

Bài tập: Mảnh đất hình thang đáy lớn là 38m và đáy bé là 28m. Mở rộng hai đáy về bên phải của mảnh đất với đáy lớn thêm 9cm và đáy bé thêm 8m có mảnh đất hình thang mới với diện tích mới lớn hơn diện tích cũ đó là là 107,1m2. Tính diện tích mảnh đất hình thang lúc đầu.

Phần diện tích mới được tăng thêm chính là diện tích hình thang có đáy lớn là 9m, đáy bé là 8m, chiều cao cùng với chiều cao hình thang ban đầu.

Khi đó chiều cao mảnh đất hình thang: 107,1 x 2 : (9 + 8) = 12,6 (m)

từ đó tính ra được diện tích mảnh đất hình thang lúc đầu:

(38 + 28) : 2 x 12,6 = 415,8 (m2)

Cách Tính Diện Tích Hình Thang Khi Biết 4 Cạnh

Nếu yêu cầu đưa ra đó là tính 4 cạnh của hình thang khi biết 4 cạnh chắc chắn sẽ không có đáp án chính xác, nếu như nói 4 cạnh bất kì thì có nhiều trường hợp. Tuy nhiên nếu như nói rõ tính 4 cạnh nào có thể tính toán ra được kết quả chính xác.

Cách tính diện tích hình thang vuông, cân khi biết độ dài 4 cạnh-3

Khi đó hãy dùng công thức sau đây để tính diện tích Hình Thang Khi Biết 4 Cạnh:

Cách tính diện tích hình thang vuông, cân khi biết độ dài 4 cạnh-4

Công Thức Tính Chu Vi Hình Thang

Chu vi hình thang sẽ bằng tổng độ dài của hai đáy và cạnh bên.

P = a + b + c + d

Với trường hợp hình thang vuông:

Hình thang vuông là hình thang có 1 cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên đó là chiều cao hình thang vuông. Trường hợp muốn diện tích hình thang vuông học sinh cần tính tương tự như cách tìm hình thang.

Các dạng đặc biệt của hình thang

Hình thang vuông

Khái niệm: hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Hình thang vuông nằm trong các trường hợp đặc biệt của hình thang.

Dấu hiệu nhận biết: khi nhìn vào hình thang, học sinh nhận thấy có một góc vuông thì đó là hình thang vuông.

Hình thang cân

Khái niệm hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau. Hình thang cân cũng nằm trong trường hợp đặc biệt của hình thang.

Tính chất hình thang như sau:

– Hai cạnh bên bằng nhau.

– Hai góc ở đáy bằng nhau.

– Hai đường chéo bằng nhau.

– Hình thang nội tiếp cũng là hình thang cân

Dấu hiệu nhận biết hình thang

Tìm hiểu một số dấu hiệu nhận biết về hình thang.

Hình thang khi có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau được gọi là hình thang cân. Hình thang khi có hai đường chéo bằng nhau cũng được gọi là hình thang cân.

Hình thang có hai trục đối xứng của hai đáy trùng nhau được gọi là hình thang cân

Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau (hai cạnh này không song song) được gọi là hình thang cân.

Xem thêm: Cách học tốt môn Toán.

Một số hướng dẫn cho các bạn học sinh về cách tính diện tích của hình thang và cách tính diện tích hình thang khi biết 4 cạnh mà học sinh nên nắm vững kiến thức trước khi bắt đầu làm bài tập. Chúc các em học tập tốt môn toán.

Bạn có thể quan tâm: