Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm

Tính phần trăm (%) giảm giá nhanh, tính phần trăm tăng giảm hay một số công thức cách tính phần trăm tăng giảm khác không còn quá xa lạ đối với mọi người hiện nay. Tuy nhiên để thực hiện những thao tác này một cách đơn giản và đúng nhất thì không phải ai cũng biết làm, để có thể giúp các bạn có thể tính toán được phần trăm một cách dễ dàng hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm-1

Phần trăm là gì?

Phần trăm chính là tỷ số được thể hiện theo dạng phân số, phần trăm sẽ có mẫu số 100 và được ký hiệu %.

Tỷ lệ phần trăm là gì?

Tỷ lệ phần trăm đại lượng nói về phần có trong một trăm phần đại lượng tổng thể đang chứa nó. Tỷ lệ phần trăm cho biết sự tồn tại bao nhiêu phần trong một trăm tình theo đại lượng tổng.

Ví dụ: Trong một cái rổ đang chứa 10 quả bóng, mỗi quá bóng sẽ là 10% trong tổng số 100% của rổ đang chữa những quả bóng đó. Trường hợp khi ta lấy đi 3 quả bóng trong rổ thì tương đương ta đã lấy 30% quả bóng có trong cái rổ đó.

Cách tính phần trăm (%) tăng và giảm giá nhanh

Để có thể tính phần trăm tăng và giảm giá nhanh các bạn cần nắm được công thức tính phần trăm này để áp dụng một cách hợp lý. Trong bài viết này mình sẽ đưa ra những công thức tính toán một cách cụ thể nhất giúp các bạn dễ hiểu hơn.

Công thức tính phần trăm tăng giá nhanh: Số phần trăm tăng = 100% + Số phần trăm được giảm.

Để tính được số tiền phải trả sau khi tăng giá nhanh = Giá tiền gốc x Số phần trăm tăng.

Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm-2

Công thức tính phần trăm giảm giá nhanh : Số phần trăm giảm = 100% – Số phần trăm được giảm.

Để tính số tiền phải trả sau khi giảm giá nhanh = Giá tiền gốc x Số phần trăm giảm.2

Công thức tính phần trăm tăng giảm khác

Bên cạnh công thức tính phần trăm tăng và giảm giá nhanh bài viết này còn đưa ra thêm cho các bạn một số công thức tính phần trăm tăng giảm khác.

– Công thức tính tốc độ tăng trưởng

Công thức tính tốc độ tăng trưởng của năm sau so với năm trước: Phần trăm tăng trưởng = (Năm sau – Năm trước) / Năm trước x 100 .

Công thức tính tốc độ tăng giá: Phần trăm tăng giá bán = (Giá sau – Giá trước) / Giá trước x 100.

Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm-3

– Công thức tính tỷ lệ hoàn thành

Ta có công thức tính tỷ lệ hoàn thành: Phần trăm đã hoàn thành = Doanh thu đã đạt được / Doanh thu đặt ra x 100.

– Công thức tính phần trăm hàng hóa

Để tính được phần trăm hàng hóa: Số tiền giảm = Số phần trăm x giá / 100.

– Công thức tính lãi suất ngân hàng

Công thức tính lãi suất ngân hàng năm: Tiền lãi = (Số tiền gửi x lãi suất năm) x (Số ngày gửi / 365 ngày) Hoặc Tiền lãi = Số tiền gửi x (Lãi suất năm / 12 tháng) x Số tháng gửi.

Công thức tính lãi suất ngân hàng tháng: Tiền lãi tháng = (Số tiền gửi x Lãi suất năm) / 12 tháng.

– Công thức tính phần trăm chiếm trên tổng số

Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm-4

Đây là công thức khá phổ biến mà các bạn có khả năng gặp phải khá nhiều trong cuộc sống. Để tính được ta có công thức tính phần trăm trên tổng số:

Phần trăm của thông tin cần tính = Số liệu của thông tin cần tính / (Số liệu thông tin cần tính + Số liệu của những thông tin khác) x 100.

– Công thức tính % tăng trưởng năm sau so với năm trước

Công thức: %(Tăng trưởng, lợi nhuận…) = (Năm sau – Năm trước)/Năm trước * 100

Ví dụ:

Ngày 22/5/2017 cửa hàng bạn bán chiếc bút bi với giá là 3.000 VNĐ

Một tháng sau 22/6/2017 chiếc bút bi đó nhưng bán với giá 5.000 VNĐ.

Chiếc bút bi tăng bao nhiêu phần trăm (%) so với một tháng trước đó.

Cách tính:

Công thức: [(Giá-tháng-trước – Giá-tháng-sau) / Giá tháng trước ] x 100

Tỷ lệ % tăng giá tháng 6 so với tháng 5 sẽ là: [(5.000 – 3.000) / 3.000] * 100 = 66,67 %

– Công thức tính lãi suất hàng tháng

Số tiền lãi mỗi tháng = Số tiền gửi x Lãi suất(%năm)/12

Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm-5

Dựa vào công thức trên ta tính được số tiền hàng tháng nhận được từ 500.000.000:

500.000.000 * (7/100/12) = 2.916.666 VNĐ.

Số tiền nhận được hàng tháng là 2.916.666 VNĐ.

Xem thêm: Cách học bảng cửu chương nhân chia từ 2 đến 9 nhanh nhất

Trên đây là một số cách lý giải về phần trăm và tỷ lệ phần trăm. Cách tính và công thức tính phần trăm tăng, giảm giá nhanh và một số công thức tính phần trăm tăng giảm khác mà các bạn có thể đọc và sử dụng chúng một cách dễ dàng trong khi làm việc hoặc phục vụ công việc học tập của mình.

Bạn có thể quan tâm: