Cách viết bản tường trình sự việc mới nhất 2019

Bản tường trình sự việc là một dạng văn bản dùng trong trường hợp người viết là chủ thể gây ra sự việc. Nội dung của bản tường trình thể hiện đầy đủ sự việc đã diễn ra. Thông qua bản tường trình này, người có thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng giải quyết có thể nắm rõ nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của sự việc nhằm tìm phương pháp giải quyết và khắc phục kịp thời. Vậy cách viết bản tường trình sự việc như thế nào mới đúng và đầy đủ nhất. Mời các bạn tìm hiểu nội dung bài viết sau đây.

Cách viết bản tường trình sự việc mới nhất 2019

Cách viết bản tường trình sự việc mới nhất 2019-1

Bản tường trình được viết khi nào?

Bản tường trình được viết khi sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Văn bản này được viết lại sự việc từ chủ thế gây ra sự việc với đầy đủ nội dung diễn biến sự việc đã xảy ra. Thông qua đó, người có thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng nắm rõ nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của sự việc, nhằm tìm cách giải quyết vấn đề và khắc phục hậu quả xảy ra.

Nội dung bản tường trình rất đa dạng từ vi phạm nội quy cho đến mất tài sản, mất giấy tờ,… Căn cứ vào nội dung của bản tường trình mà người có thẩm quyền giải quyết, điều tra sự việc.

Bản tường trình cần những nội dung gì?

Thông tin cá nhân của người viết bản tường trình

Người viết bản tường trình cần điền đầy đủ thông tin cá nhân để cơ quan chức năng nắm rõ tình hình cụ thể để điều tra, giải quyết sự việc.

Nội dung của bản tường trình

Người viết bản tường trình cần diễn biến chi tiết sự việc đã xảy ra, đúng sự thật. Thông qua đó người có thẩm quyền, cơ quan chức năng nắm rõ tình hình, nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của sự việc xảy ra. Từ đó tìm giải pháp khắc phục kịp thời.

Lời hứa, cam kết

Thông thường phần kết của bản tường trình sẽ là lời hứa, cam kết không tái phạm. Bên cạnh đó sẽ là hình phạt cho lần tái phạm sau.

Một số mẫu bản tường trình sự việc

Mẫu số 1: Cách viết bản tường trình trong công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

…., ngày…. tháng….. năm…..

BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA

Kính gửi: …………………………………………….

Họ tên:……………………………………………………..

Sinh ngày …………. tháng ……….năm…………….

Quê quán: …………………………………………………

Nơi ở hiện nay: …………………………………….

Trình độ chuyên môn được đào tạo: ………………

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm: …………..

Đơn vị đang làm việc: …………………………………

Hệ số lương đang hưởng: …………………………..

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm:……………………..

Tường trình diễn biến sự việc:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:

…………………………………………………………..

……………………………………………………………

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều.

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 2: Cách viết bản tường trình mất tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—***—

BẢN TƯỜNG TRÌNH SỰ VIỆC

Về việc mất tài sản….

Kính gửi: Ban công an…………………………

Tôi tên: …….…………………………….………..

Hộ khẩu thường trú tại : …………………….

Chỗ ở hiện tại : ………………………………….

Tôi xin tường trình sự việc như sau:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……….., ngày…….tháng…….năm ………

Người viết bản tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 3: Cách viết bản tường trình tai nạn giao thông

Cách viết bản tường trình sự việc mới nhất 2019-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG

Hôm nay, ……giờ…… ngày.. … tháng…… năm ……

Tại :…………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

1………………………….Chức vụ: ………………….

2…………………………Chức vụ:……………………

3…………………………Chức vụ:……………………

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:

Của Ông/Bà : …………………………………………

Điạ chỉ thường trú : …………………………………

Ngày xảy ra tai nạn : ……………………………….

Nơi xảy ra tai nạn : …………………………………

Diễn biến vụ tai nạn (nêu sơ bộ):

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết)

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Hậu quả:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

1. Người thứ 1 : ……………………………………

2. Người thứ 2 : …………………………………..

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin.

Bản tường trình được lập xong vào hồi:.…giờ…,ngày…..tháng….năm….tại……………

XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 4: Cách viết bản tường trình mất giấy tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v mất giấy tờ)

Kính gửi : ………………………………………….

Tôi tên : ……………………………………………

Sinh ngày : …………. CMND số :…………

Cấp ngày : ……………….Tại : ………………

Thường trú tại: …………………………………

Nay tôi làm bản tường trình về việc bị mất giấy tờ……………………….như sau:

Lý do:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong ……………..xem xét giúp tôi để tôi được nhận …………mới.

Tôi xin cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người viết tường trình

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xem thêm:

Với những thông tin này, chắc hẳn bạn sẽ biết cách viết bản tường trình thông qua một số mẫu tường trình sự việc. Căn cứ vào bản tường trình này, người có thẩm quyền hay cơ quan chức năng nắm rõ tình hình sự việc cũng như nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của sự việc. Thông qua đó, tìm cách giải quyết và khắc phục hậu quả kịp thời.

Bạn có thể quan tâm: