Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 hợp mệnh gia chủ

Cũng như việc chọn người hợp mệnh gia chủ để mở hàng làm ăn, xông nhà hay xông đất cũng là việc hết sức quan trọng vào ngày đầu năm. Từ lâu, người Việt chúng ta có phong tục xông nhà đầu năm với quan niệm “đầu xuôi thì đuôi mới lọt”, đầu năm thuận lợi thì cả năm sẽ gặp cát, thuận lợi trong làm ăn, cuộc sống gia chủ. Vì vậy, chọn người hợp tuổi, hợp mệnh với chủ nhà để xông nhà vào đầu năm là điều không hề dễ dàng. Dưới đây là cách chọ tuổi xông nhà đầu năm mới, các gia chủ nên xem để chọn người phù hợp.

Tuổi xông đất 2019 – Xem tuổi xông nhà năm 2019 hợp tuổi gia chủ

Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 hợp mệnh gia chủ-1

Theo phong thủy, khi chọn người xông nhà, xông đất vào đầu năm nên chọn những người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với gia chủ là tốt nhất, Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với năm Kỷ Hợi 2019.

1. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Tý

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Tý để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Giáp Tý 1984, Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Bính Tý 1996, Mậu Tý 1948 nên chọn những người tuổi Thân, Sửu, Thìn xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

2. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Sửu

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Sửu để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Ất Sửu 1985, Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973, Đinh Sửu 1997, Kỷ Sửu 1949 nên chọn những người tuổi Tỵ, Dậu, Tý xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

3. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Dần

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Dần để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Nhâm Dần 1962, Mậu Dần 1998, Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Canh Dần 1950 nên chọn những người tuổi Ngọ, Hợi, Tuất xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

4. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Mão

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Mão để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Đinh Mão 1987, Ất Mão 1975, Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963, Tân Mão 1951 nên chọn những người tuổi Hợi, Tuất, Mùi xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

5. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Thìn

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Thìn để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Giáp Thìn 1964, Mậu Thìn 1988, Bính Thìn 1976, Nhâm Thìn 1952, Canh Thìn 2000 nên chọn những người tuổi Thân, Tý, Dậu xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

6. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Tỵ

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Tỵ để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ 1953, Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001 nên chọn những người tuổi Thân, Dậu, Sửu xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

7. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Ngọ

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Ngọ để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Giáp Ngọ 1954, Nhâm Ngọ 2002 nên chọn những người tuổi Dần, Mùi, Tuất xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

8. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Mùi

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Mùi để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Tân Mùi 1991, Kỷ Mùi 1979, Đinh Mùi 1967, Ất Mùi 1955, Quý Mùi 2003 nên chọn những người tuổi Hợi, Mão, Ngọ xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

9. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Thân

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Thân để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004 nên chọn những người tuổi Tỵ, Tý, Thìn xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

10. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Dậu

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Dậu để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Quý Dậu 1993, Tân Dậu 1981, Kỷ Dậu 1969, Đinh Dậu 1957, Ất Dậu 1945 nên chọn những người tuổi Tỵ, Thìn, Sửu xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

11. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Tuất

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Tuất để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Giáp Tuất 1994, Nhâm Tuất 1982, Canh Tuất 1970, Mậu Tuất 1958, Bính Tuất 1946 nên chọn những người tuổi Dần, Ngọ, Mão xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

12. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Hợi

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Hợi để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959, Đinh Hợi 1947 nên chọn những người tuổi Dần, Mão, Mùi xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

Cách chọn tuổi xông nhà đầu năm mới 2019 cho gia chủ Kỷ Hợi 1959

Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 hợp mệnh gia chủ-2

– Chọn người hợp tuổi với gia chủ

– Người có vía tốt

– Kiêng người có tang

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
1974 Giáp Dần Đại Khê Thủy 12
1994 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa 10
1987 Đinh Mão Lộ Trung Hỏa 10
1986 Bính Dần Lộ Trung Hỏa 10
1979 Kỷ Mùi Thiện Thượng Hỏa 10
1967 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy 10
1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa 10
2008 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa 8
2004 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy 8
1997 Đinh Sửu Giang Hạ Thủy 8
1996 Bính Tý Giang Hạ Thủy 8
1982 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy 8
1978 Mậu Ngọ Thiện Thượng Hỏa 8
1975 Ất Mão Đại Khê Thủy 8
1966 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy 8
1957 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa 8
1952 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy 8
1951 Tân Mão Tùng Bách Mộc 8
1950 Canh Dần Tùng Bách Mộc 8
1949 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 8
1948 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa 8

Đầu năm mỗi gia chủ nên kỹ càng trong việc xem tuổi xông nhà, tìm những người hợp tuổi hợp mệnh đến nhà đầu tiên để rước may mắn cả năm. Cũng tránh được những người khắc tuổi với mình đem lại những điều không hay cho gia đình, nhà cửa. Chúc tất cả các gia đình cát khí, tài lộc, thịnh vượng trong năm mới 2019 này.

Bạn có thể quan tâm:

Lượt xem: 1339