Cổ phiếu là gì? Thông tin các loại cổ phiếu cơ bản

Trong thị trường chứng khoán, cổ phiếu được xem như một thứ hàng hóa để trao đổi mua bán giữa công ty và các nhà đầu tư. Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu, nhiều người mua cổ phiếu như một hình thức đầu tư vốn kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận. Vậy cổ phiếu là gì? Nó có đặc điểm như thế nào?

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì? Thông tin các loại cổ phiếu cơ bản-1

Cổ phiếu (chứng khoán vốn) là một loại chứng khoán được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với tài sản hoặc vốn của 1 công ty cổ phần.

Cổ phiếu là sản phẩm riêng của công ty cổ phần, vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Còn người mua cổ phần được gọi là cổ đông, giấy xác nhận sở hữu cổ phần được cấp cho mỗi cổ đông được gọi là cổ phiếu.

Khi mua cổ phiếu, các nhà đầu tư (cổ đông) sẽ trở thành chủ sở hữu đối với công ty, mức độ sở hữu này còn tùy thuộc vào tỷ lệ cổ phần mà mỗi cổ đông nắm giữ. Khi sở hữu cổ phần công ty, các cổ đông sẽ cùng nhau chia sẻ mọi thành quả cũng như tổn thất trong quá trình hoạt động của công ty. Nếu công ty bị phá sản, các cổ đông sẽ chỉ nhận được những gì còn lại sau khi công ty đã trang trải xong các khoản nghĩa vụ khác như trả nợ thuế hoặc trái phiếu,…

Đặc điểm của cổ phiếu

Cổ phiếu là gì? Thông tin các loại cổ phiếu cơ bản-2

– Cổ phiếu không có kỳ hạn và không được hoàn vốn. Khi công ty phá sản thì cổ phiếu sẽ không còn tồn tại.

– Cổ tức thường không ổn định và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Khi công ty làm ăn phát triển thị cổ đông được hưởng lợi nhuận nhiều hơn so với các loại chứng khoán có lãi suất cố định và ngược lại.

– Khi phá sản, cổ đông là người cuối cùng nhận được giá trị còn lại của tài sản thanh lý.

– Giá cổ phiếu biến động nhiều nhất trên thị trường thứ cấp, cũng bởi giá cổ phiếu chịu tác động của nhiều nhân tố và quan trọng nhất là kết quả kinh doanh của công ty.

– Có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển hóa thành tiền mặt dễ dàng.

– Có tính lưu thông như một loại tài sản thực giúp cổ phiếu thực hiện được nhiều hoạt động như thừa kế, cho tặng,…

– Tính tư bản giả có nghĩa là cổ phiếu có giá trị như tiền. Tuy nhiên, cổ phiếu không phải là tiền mà nó chỉ có giá trị khi được đảm bảo bằng tiền.

– Có tính rủi ro cao, điều này phụ thuộc vào thông tin và tình hình phát triển, chính trị.

Có mấy loại cổ phiếu?

Cổ phiếu là gì? Thông tin các loại cổ phiếu cơ bản-3

Trong công ty cổ phần, người ta thường nhắc đến 4 dạng cổ phiếu chính:

Cổ phiếu được phép phát hành (cổ phiếu đăng ký): Nghĩa là số lượng cổ phiếu tối đa của một công ty có thể phát hành từ lúc bắt đầu thành lập công ty cho đến thời điểm hiện tại để huy động vốn. Khi cần có sự thay đổi số lượng cổ phiếu này thì phải được đa số các cổ đông bỏ phiếu tán thành và phải sửa đổi điều lệ công ty.

Cổ phiếu đã phát hành: Là cổ phiếu mà công ty đã bán ra cho các nhà đầu tư trên thị trường và công ty đã thu về được toàn bộ tiền bán số cổ phiếu đó. Số cổ phiếu này sẽ nhỏ hơn hoặc tối đa là bằng với số cổ phiếu được phép phát hành.

Cổ phiếu quỹ: Đây là cổ phiếu mà công ty đã bán ra trên thị trường và được chính công ty phát hành mua lại trên thị trường bằng nguồn vốn của mình. Cổ phiếu quỹ không phải là cổ phiếu đang lưu hành, không có vốn đằng sau nó; do đó không được tham gia vào việc chia lợi tức cổ phần và không có quyền tham gia bỏ phiếu.

Cổ phiếu đang lưu hành: Là cổ phiếu đã phát hành và đang được lưu hành trên thị trường do các cổ đông nắm giữ. Số cổ phiếu đang phát hành được xác định như sau: Số cổ phiếu đang lưu hành = Số cổ phiếu đã phát hành – Số cổ phiếu quỹ.

Dựa vào hình thức, cổ phiếu được chia thành 2 loại:

Cổ phiếu ghi danh: Là cổ phiếu có ghi tên người sở hữu trên tờ cổ phiếu. Cũng chính vì thế nên việc chuyển nhượng cổ phiếu này có phần khá phức tạp, phải đăng ký tại cơ quan phát hành và phải được Hội đồng Quản trị của công ty cho phép.

Cổ phiếu vô danh: Là cổ phiếu không ghi tên người sở hữu. Cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng mà không cần phải thông qua thủ tục pháp lý.

Căn cứ vào quyền lợi cổ phần mà cổ phiếu được chia thành 2 loại:

Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường): Đây là loại cổ phiếu phổ biến nhất. Cổ phiếu phổ thông mang đến cho cổ đông các quyền lợi như sau:

  • Quyền được hưởng cổ tức: Đây chính là phần lợi nhuận của công ty mang lại để trả cho chủ sở hữu cổ phiếu.
  • Quyền mua cổ phiếu mới: Nếu cổ đông nào đang nắm giữ cổ phiếu phổ thông của công ty sẽ có quyền được mua trước cổ phiếu mới trước khi đợt phát hành được chào bán ra công chúng trong 1 thời hạn nhất định.
  • Quyền bỏ phiếu: Cổ đông phổ thông có quyền bỏ phiếu bầu và ứng cử vào các chức vụ quản lý trong công ty; có quyền tham gia các đại hội cổ đông và bỏ phiếu quyết định các vấn đề quan trọng của công ty. Nếu không tham dự được, cổ đông thường có thể uỷ quyền cho người khác thay mặt họ biểu quyết, theo chỉ thị của họ hoặc tuỳ ý người được uỷ quyền.

Cổ phiếu ưu đãi: Là cổ phiếu dành cho cổ đông nhưng nó được ưu đãi hơn so với cổ phiếu thường ở chỗ ưu đãi về cổ tức. Nó ấn định một tỷ lệ tối đa so với mệnh giá hay 1 mức cổ tức tuyệt đối tối đa. Tuy nhiên, cổ đông ưu đãi không được tham gia bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của công ty.

Tại sao nên đầu tư cổ phiếu?

Khi nắm giữ cổ phiếu, bạn sẽ có quyền bỏ phiếu trong các cuộc họp cổ đông, nhận cổ tức và đồng thời bạn cũng có quyền bán cổ phiếu của mình cho người khác. Nếu bạn sở hữu nhiều cổ phần trong công ty, bạn sẽ có thể gián tiếp kiểm soát hướng đi của doanh nghiệp bằng cách bổ nhiệm hội đồng quản trị.

Đối với các cổ đông phổ thông, điều họ quan tâm hàng đầu chính là phần lợi nhuận họ được hưởng từ doanh nghiệp. Nếu bạn càng sở hữu nhiều cổ phiếu, phần lợi nhuận bạn nhận lại được sẽ càng cao.

Trên đây là những thông tin về cổ phiếu là gì và các loại cổ phiếu hiện nay. Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích. Hãy thường xuyên truy cập Wiki Cách Làm để cập nhật thêm những thông tin bổ ích khác nhé.

Bạn có thể quan tâm:

Lượt xem: 580