Ping là gì? Cách test ping chính xác

Ping là thuật ngữ quan trọng trong network, lệnh ping được ra đời vào những năm 2003 nhằm kiểm tra về gói dữ liệu mạng gửi đến một địa chỉ có bị lỗi hay không? …