Công thức tính thể tích hình trụ, diện tích xung quanh, toàn phần hình trụ tròn

Trong SGK các bài tập về hình trụ rất phổ biến và nhiều giáo viên đưa ra các bài tập liên quan đến hình trụ, để giải các bài tập tốt các em cần nắm kiến thức cơ bản về thể tích hình trụ, diện tích hình trụ…Hãy xem các công thức bên dưới để nắm vững hơn kiến thức trước khi thực hiện làm bài tập nhé.

Công thức tính thể tích hình trụ, diện tích xung quanh, toàn phần hình trụ tròn-1

Công thức tính thể tích hình trụ, diện tích hình trụ

Công thức tính diện tích, diện tích toàn phần hình trụ

Diện tích hình trụ: toàn bộ không gian chiếm giữ bằng cách tính tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. Diện tích toàn phần hình trụ: diện tích mặt xung quanh hình trụ, không gồm diện tích hai đáy.

– Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Của Hình Trụ:

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó với:

r: bán kính hình trụ

h: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ

– Công Thức Tính Diện Tích Toàn Phần Hình Trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó với:

r: bán kính hình trụ

2 x π x r x h : diện tích xung quanh của hình trụ

2 x π x r2: diện tích hai đáy

Bài tập ví dụ

Cho một hình trụ bán kính đường tròn đáy 6 cm , chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ dày là 8 cm. Tính xem thử diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình trụ là bao nhiêu ?

Cần xác định trước tiên đó là bán đường tròn đáy r = 6 cm, chiều cao hình trụ h = 8 cm . Áp dụng công thức tính S xung quanh hình trụ và S toàn thần hình trụ:

– S xung quanh của hình trụ = 2 x π x r x h = 2 x π x 6 x 8 = ~ 301 cm2

– S toàn phần của hình trụ = 2 Π x R x (R + H) = 2 X π x 6 x (6 + 8) = ~ 527 cm2.

Công thức tính thể tích hình trụ

Khái niệm: Thể tích hình trụ là lượng không gian chiếm giữ một hình trụ. Thể tích hình trụ dùng đơn vị đo là lập phương của khoảng cách (mũ 3 khoảng cách).

Tính thể tích hình trụ đơn giản khi sử dụng công thức sau:

V = hπr

Trong đó với:

h là chiều cao

r là bán kính

Vừa rồi là công thức tính diện tích, diện tích xung quanh hình trụ và công thức tính thể tích của hình trụ vô cùng đơn giản và dễ hiểu đúng không nào các bạn ? nắm vững các công thức tính căn bản trên đây sẽ giúp làm được các bài tập bên trong SGK và các bài tập nâng cao.

Bạn có thể quan tâm:

Lượt xem: 946