Doanh thu thuần là gì? Cách tính doanh thu thuần

Trong kinh doanh, có rất nhiều thuật ngữ khác nhau nói về các loại doanh thu, chi phí, giá thành sản phẩm,… trong quá trình doanh nghiệp hoạt động. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về doanh thu thuần là gì và cách tính doanh thu thuần như thế nào?

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là gì? Cách tính doanh thu thuần-1

Doanh thu thuần là cách gọi khác của doanh thu, đó là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản khác như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại. Doanh thu thuần không phải là lợi nhuận của doanh nghiệp.

Một số khái niệm khác về doanh thu thuần như là:

– Doanh thu thuần là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với các khoản giảm trừ doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế xuất nhập khẩu.

– Doanh thu thuần là là doanh thu trước thuế (trước khi đóng thuế cho nhà nước).

– Doanh thu thuần là doanh thu từ hoạt động buôn bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ đơn thuần.

Sự khác nhau giữa doanh thu thuần, lợi nhuận và doanh thu

1. Doanh thu thuần khác với lợi nhuận

Khái niệm về doanh thu thuần và lợi nhuận dễ khiến người khác bị nhầm lẫn, tuy nhiên đó là 2 yếu tố hoàn toàn khác nhau. Sự khác nhau của doanh thu thuần và lợi nhuận được thể hiện rõ thông qua cách tính:

Lợi nhuận trước thuế = doanh thu thuần – (các khoản giá vốn hàng bán + chi phí bán hàng + chi phí doanh nghiệp + các loại chi phí khác)

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước trong kỳ

Nếu lợi nhuận trước thuế > 0 thì doanh nghiệp lãi. Ngược lại, nhỏ hơn 0 thì doanh nghiệp lỗ.

2. Doanh thu thuần khác với doanh thu

Doanh thu hay còn được gọi là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các sản phẩm/dịch vụ bán ra được xem là tiêu thụ nhân với đơn giá sản phẩm và cộng các khoản phụ thu khác. Công thức tính như sau:

Doanh thu = Tổng giá trị sản phẩm bán ra * Đơn giá sản phẩm + Các khoản phụ thu khác

Doanh thu thuần là doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (doanh thu) trừ cho các khoản giảm trừ doanh thu như thuế xuất khẩu, nhập khẩu…

Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Cách tính doanh thu thuần

Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC của nhà nước thì doanh thu thuần được tính theo công thức:

Doanh thu thuần bằng doanh thu tổng thể của doanh nghiệp trừ đi chiết khấu bán hàng trừ tiếp hàng bán bị trả lại trừ giảm giá hàng bán trừ thuế gián thu.

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – Chiết khấu bán hàng – Hàng bán bị trả lại – Giảm giá hàng bán – Thuế gián thu.

Doanh thu tổng thể hay còn gọi là tổng doanh thu là số tiền ghi trong hóa đơn bán hàng, hợp đồng cung cấp lao vụ kể cả số doanh thu bị chiết khấu, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán chấp thuận cho người mua nhưng chưa được ghi trên hóa đơn.

Có thể bạn quan tâm: Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm

Wiki Cách Làm đã cung cấp cho các bạn những khái niệm về doanh thu thuần là gì, cách phân biệt doanh thu thuần với doanh thu và lợi nhuận, đồng thời hướng dẫn các bạn cách tính doanh thu thuần chính xác nhất. Là một nhà kinh doanh, bắt buộc các bạn phải nắm rõ những yếu tố này để kiểm soát được các khoản thu cũng như lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được vào mỗi tháng. Hi vọng những thông tin về doanh thu thuần trên đây sẽ hữu ích với bạn.

Bạn có thể quan tâm:

Lượt xem: 422