Docker là gì? Ưu điểm và thành phần của Docker

Docker một thuật ngữ sử dụng trong công nghệ, Docker dành cho những người phát triển hệ thống phần mềm. Đối với người trong nghề thuật ngữ này không xa lạ, với những người lần đầu nghe sẽ có nhiều điều thắc mắc. Chúng tôi sẽ giải đáp Docker là gì? Ưu điểm và thành phần của Docker. Mời các bạn cùng theo dõi trong thông tin bên dưới.

Docker là gì?

Docker là gì? Ưu điểm và thành phần của Docker-1

Docker là nền tảng hay open platform cung cấp cho người sử dụng đầy đủ các công cụ và dịch vụ giúp người dùng đóng gói cũng như chạy chương trình trên nhiều môi trường đơn giản và nhanh nhất.

Lý do Docker được ưa chuộng

Docker được nhiều người yêu thích và nền tảng này phát triển, phổ biến nhanh chóng. Có nhiều nguyên nhân cơ bản như:

Ease of use: nhiều đối tượng yêu thích sử dụng, phục vụ cho các đối tượng khác nhau như developers, systems admins…

Speed: thời gian cài và hoạt động nhẹ và nhanh. Hiệu suất hơn hẳn các ứng dụng khác cùng chức năng.

Modularity and Scalability: có thể chia nhỏ các chức năng ứng dụng thành các container đơn lẻ.

Ngoài các tính năng trên thì Docker còn có sự đồng nhất khi nhiều người phát triển không bị sai khác. Đóng gói dễ dàng đó là container. Test build được các container đơn giản hơn.

Thành phần Docker

Docker nếu tìm hiểu trên mạng hoặc thông qua Wikipedia sẽ cực kỳ rắc rối với nhiều thông tin “đọc không hiểu”, chúng tôi xin chia các Docker thành nhiều thành phần cơ bản của Docker gồm như sau:

Docker là gì? Ưu điểm và thành phần của Docker-2

– Images: hiểu đơn giản là file ảnh, file nền của hệ điều hành hoặc dùng trong một nền tảng.

– Containers: có thể hiểu là một máy ảo, image tạo thành Containers.

– Registry (Docker Hub): kho chứa image tương tự như github hay bitbucket.

– Docker Daemon: thực thi yêu cầu từ Docker Client quản lý Container.

– Dockerfile: tập tin hướng dẫn cách tạo một image.

– Volumes: dữ liệu tạo ra khi container đang tạo.

Hoạt động

Docker có thể dùng trên các nền tảng hệ điều hành phổ biến như Linux, Windows và Mac của Apple. Docker còn hỗ trợ thêm các dịch vụ điện toán đám mây của doanh nghiệp như Microsoft Azure, Amazon Web Services.

Docker khi sử dụng cần can thiệp vào phần lõi, nhân Kernel trong khi Microsoft không cho phép điều đó. Như vậy khi cài Docker trên máy tính sử dụng hệ điều hành như Windows, Mac thì Docker cài đặt thêm máy ảo Linux trên máy tính, khi chạy Docker sẽ hoạt động dựa trên máy ảo của Linux.

Docker hiện đang có 2 phiên bản riêng biệt đó là CE (coder) và EE (doanh nghiệp).

Nhược điểm:

Với việc dùng chung OS nên nếu trường hợp có lỗ hổng host OS gây ảnh hưởng đến toàn bộ container .

Bảo mật không cao khi nếu hacker xâm nhập gây thiệt hại lớn.

Các câu lệnh trong Docker

Docker là gì? Ưu điểm và thành phần của Docker-3

Giới thiệu một số câu lệnh cơ bản trong Docker:

Pull image từ trong kho Docker Hub

sudo docker pull image_name

Khởi động container:

docker start {new_container_name}

Liệt kê các images đang có:

docker images: 

Xóa một image cụ thể:

docker rmi {image_id/name HOẶC docker rmi -f <ID hoặc NAME>

Liệt kê container đang chạy:

docker ps

Liệt kê các container bị tắt:

docker ps -a

Xóa một container:

docker rm -f {container_id/name}

Truy cập container đang được dùng chạy:

docker exec -it {new_container_name} /bin/bash

Khởi động và truy cập container đã bị tắt:

docker start <ID

hoặc NAME> docker exec -it <ID

hoặc NAME> /bin/bash

Tạo mới container với việc chạy image:

sudo docker run -v <forder_in_computer>:<forder_in_container> -p <port_in_computer>:<port_in_container> -it <image_name> /bin/bash

Xem thêm: Portfolio là gì? Cách mẫu Portfolio đẹp.

Như vậy các bạn đã hiểu rõ Docker là gì đúng không nào? Ưu điểm và thành phần của Docker. Hiểu đơn giản Docker đó là nền tảng hay open platform cung cấp các coder công cụ và dịch vụ giúp người dùng đóng gói chạy chương trình ở nhiều môi trường thật đơn giản. Docker còn có nhiều ứng dụng trong tương lai.

Bạn có thể quan tâm:

Lượt xem: 224