Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2019

Đơn xin chuyển trường là đơn bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển sang một môi trường khác để học tập và rèn luyện hay những lý do khác. Trong đơn xin chuyển trường thì cần ghi rõ thông tin cá nhân, kết quả học tập và rèn luyện trong suốt quá trình ở trường cũ, mong muốn, đưa ra lý do tại sao chuyển trường gửi lên ban giám hiệu nhà trường cũ và ban giám hiệu trường mới. Để làm một đơn xin chuyển trường hợp lệ, đúng chuẩn thì có rất nhiều phụ huynh vẫn chưa biết rõ. Vậy thì hôm nay Wiki Cách Làm sẽ chia sẻ các bạn cách viết đơn xin chuyển trường qua bài viết sau.

1. Cách viết đơn xin chuyển trường

Đơn xin chuyển trường sẽ được gửi lên ban giám hiệu nhà trường đang học và trường sắp chuyển tới.

– Mở đầu lá đơn cần có quốc hiệu, quốc ngữ, tên đơn (bắt buộc trong các loại đơn )

– Lời chào (Kính gửi: …), ghi các thông tin người gửi và người nhận, nơi đang học và nơi sắp chuyển đến. Điền đầy đủ các thông tin sơ yếu lý lịch, lớp học, trường đang học, kết quả học tập,…

– Nêu rõ lý do chuyển trường: viết rõ ràng, chi tiết như thế thì nhà trường sẽ tiện trong việc giải quyết vấn đề

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2019-1

2. Các mẫu đơn xin chuyển trường

Đơn xin chuyển trường cấp tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: …………………..
– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: …………………..
– Hiệu trưởng trường: …………………………
– Hiệu trưởng trường: …………………………

Tôi tên là: ………….. Hiện ngụ tại:…………..

Là phụ huynh của em …………………….. Sinh năm ………..  là học sinh lớp năm học thuộc trường ………………………

Kết quả cuối năm: ……………… Học lực: …………………. Hạnh kiểm: ……………………………

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ……………………. và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT …………….. cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ………… năm học ……………… tại trường …………………… thuộc huyện ………….. tỉnh………….

Lý do: …………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

……, ngày….tháng……năm….20…

Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường                           

(Nơi chuyển đến)

Hồ sơ đính kèm:

 • Giấy khai sinh
 • Học bạ

Đơn xin chuyển trường cấp trung học cơ sở trong tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Hiệu trưởng Trường (đi)…………………….
– Hiệu trưởng Trường (đến)………………….

Phụ huynh của học sinh …………… Sinh ngày:.………….. Tôi tên là: …………..…

Đang học lớp …………………….. Năm học: 20…..-20….. tại trường …………………..

Thuộc huyện …………………………………………… Tỉnh …………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp ……………….. Năm học: 20…..- 20….. tại trường ……….

Thuộc huyện …………………. Tỉnh ……………

Lý do: ………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

                                                                                                                         ……, ngày ….. tháng …… năm 20…

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Giấy chứng nhận học Tiểu học và giấy trúng tuyển vào lớp 6
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng

Đơn xin chuyển trường cấp trung học cơ sở khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Phòng GD&ĐT/Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) ………..
– Phòng GD&ĐT/Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) …….
– Hiệu trưởng Trường (đi) …………………………………..
– Hiệu trưởng Trường (đến) ………………………………..

Tôi tên là: ………………….. là phụ huynh của học sinh ……………..

Sinh ngày: …………… Đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ………….. thuộc Huyện ………… Tỉnh …………

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20…..-20….. tại trường ……………… thuộc Huyện …………… Tỉnh ……….

Lý do: ………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

                                                                                                                       ……, ngày ….. tháng …… năm 20….
                                                                                                                                          Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Giấy chứng nhận học Tiểu học và giấy trúng tuyển vào lớp 6
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng nơi đến

– Đơn xin chuyển trường cấp trung học phổ thông trong tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo ………………………
– Hiệu trưởng trường (đi) ………………………
– Hiệu trưởng trường (đến) ……………………

Tôi tên là: ………………………….. phụ huynh của học sinh …………………………
Sinh ngày ……../……../………… đang học lớp …….. năm học: 20…..-20….. tại trường ………………………… thuộc huyện …………………….. tỉnh …………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp ………… năm học: 20….. – 20….. tại trường ……………… thuộc huyện ………………… tỉnh ……………….

Lý do: …………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

                                                                                                                      ……., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
                                                                                                                                         Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Bằng tốt nghiệp THCS và giấy trúng tuyển vào lớp 10
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng nơi đến
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp

– Đơn xin chuyển trường cấp trung học phổ thông khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)…………..
– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)………..
– Hiệu trưởng trường (đi)………………………
– Hiệu trưởng trường (đến)……………………

Tôi tên là: …………………………. phụ huynh của học sinh ………………….. Sinh ngày …../…../………. đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………… thuộc huyện …………………..tỉnh ……………………..

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường …………..thuộc huyện tỉnh ……………….

Lý do: …………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
                                                                                                                                                 Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Bằng tốt nghiệp THCS và giấy trúng tuyển vào lớp 10
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng nơi đến
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp

3. Những lưu ý khi viết đơn xin chuyển trường

– Cần khai báo tất cả các thông tin chính xác trên đơn xin chuyển trường

– Nên chọn đúng loại đơn phù hợp với cấp bậc đang học bởi mỗi cấp đều có mẫu đơn khác nhau

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2019-2

Qua bài viết các bậc phụ huynh, học sinh chắc chắn sẽ có thêm kiến thức về viết đơn xin chuyển trường. Một đơn xin chuyển trường với nội dung rõ ràng, chính xác và phù hợp với cấp bậc học hiện tại sẽ giúp cho việc chuyển trường được thuận lợi hơn. Chúc các bạn thành công!

Bạn có thể quan tâm:

Lượt xem: 372