Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất

Đơn xin chuyển trường là đơn bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển sang một môi trường khác để học tập và rèn luyện với những lý do khác nhau. Nội dung của mẫu đơn xin chuyển trường cần ghi rõ thông tin cá nhân, kết quả học tập và rèn luyện trong suốt quá trình ở trường cũ, mong muốn, đưa ra lý do tại sao chuyển trường gửi lên ban giám hiệu nhà trường cũ và ban giám hiệu trường mới. Để làm một đơn xin chuyển trường hợp lệ, đúng chuẩn thì có rất nhiều phụ huynh vẫn chưa biết rõ. Vậy thì hôm nay Wiki Cách Làm sẽ chia sẻ các bạn cách viết đơn xin chuyển trường qua bài viết sau.

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất-1

Cách viết đơn xin chuyển trường

Đơn xin chuyển trường sẽ được gửi lên ban giám hiệu nhà trường đang học và trường sắp chuyển tới.

– Mở đầu lá đơn cần có quốc hiệu, quốc ngữ, tên đơn (bắt buộc trong các loại đơn )

– Lời chào (Kính gửi: …), ghi các thông tin người gửi và người nhận, nơi đang học và nơi sắp chuyển đến. Điền đầy đủ các thông tin sơ yếu lý lịch, lớp học, trường đang học, kết quả học tập,…

– Nêu rõ lý do chuyển trường: viết rõ ràng, chi tiết như thế thì nhà trường sẽ tiện trong việc giải quyết vấn đề

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất-2

Các mẫu đơn xin chuyển trường

*** Mẫu đơn xin chuyển trường mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Trong tỉnh)

Kính gửi:

Hiệu trưởng trường: …………………………………….

Hiệu trưởng trường: …………………………………….

Tôi tên: ……………………………………………………..

Là cha (mẹ) của học sinh: ……………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………..

Hiện trú tại địa chỉ: ……………………………………

Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là:

Họ tên:…………………………………………………….

Sinh ngày: ……………………… tại: …………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Hiện trú tại địa chỉ …………………………………..

Là học sinh đã học xong: lớp:……., trường……

Thuộc huyện:…………………. tỉnh:………………..

Năm học ……………..- …………….., hệ:…………..

Kết quả học tập:

Hạnh kiểm:……………………………………………

Học lực:…………………………………………………

Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp:…………….. trường………………, huyện: ……………….. tỉnh: …………………………………………………….

Lý do: …………………………………………………..

Mong được Quý Hiệu trưởng các trường xem xét giải quyết

Trân trọng cảm ơn!

……….., ngày…tháng…năm…

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng trường đang học

…………………………………………………………

Ý kiến của Hiệu trưởng trường tiếp nhận

…………………………………………………………

*** Mẫu đơn xin chuyển trường cấp tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–*****————

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: …………………………

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: …………………………

– Hiệu trưởng trường: ……………………………….

– Hiệu trưởng trường: ……………………………….

Tôi tên là: …………….. Hiện ngụ tại:……………..

Là phụ huynh của em ……….. Sinh năm ………

Là học sinh lớp năm học thuộc trường ………..

Kết quả cuối năm: ……… Học lực: …….. Hạnh kiểm: ……..

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ……………………. và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT …………….. cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ………….. năm học ……………… tại trường …………………………… thuộc huyện ………….. tỉnh…………………………………………………………

Lý do: …………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

……, ngày….tháng……năm….20…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường 

(Nơi chuyển đến)

Hồ sơ đính kèm:

 • Giấy khai sinh
 • Học bạ

*** Mẫu đơn xin chuyển trường cấp trung học cơ sở trong tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-*****———-

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Trong tỉnh)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng Trường (đi)………………………….

– Hiệu trưởng Trường (đến)……………………..

Tôi tên là: …………..………………………………….

Phụ huynh của học sinh …… Sinh ngày:.……

Đang học lớp …………………….. Năm học: 20……….-20………

Tại trường ……………………………………………..

Thuộc huyện …………….…… Tỉnh ……………..

Nay xin chuyển đến học lớp …….. Năm học: 20…..- 20…….

Tại trường ……………………………………………..

Thuộc huyện ……………….. Tỉnh ……………….

Lý do: …………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20…

Ký tên

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

………………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Giấy chứng nhận học Tiểu học và giấy trúng tuyển vào lớp 6
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng

*** Mẫu đơn xin chuyển trường cấp trung học cơ sở khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–*****———

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Khác tỉnh)

Kính gửi:

– Phòng GD&ĐT/Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) ………

– Phòng GD&ĐT/Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) …..

– Hiệu trưởng Trường (đi) ……………………………

– Hiệu trưởng Trường (đến) ……………………….

Tôi tên là: …………………………………………………

Là phụ huynh của học sinh ………..Sinh ngày: ……….

Đang học lớp …………….. năm học: 20……………..-20…………..

Tại trường …………………… thuộc Huyện ………… Tỉnh …………

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20…..-20….. tại trường ……………… Thuộc Huyện ………………………. Tỉnh …………………………………………………………………

Lý do: ……………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….

Ký tên

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

………………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Giấy chứng nhận học Tiểu học và giấy trúng tuyển vào lớp 6
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng nơi đến

*** Mẫu đơn xin chuyển trường cấp trung học phổ thông trong tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-*****——–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Trong tỉnh)

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo ……………………………..

– Hiệu trưởng trường (đi) …………………………….

– Hiệu trưởng trường (đến) ………………………..

Tôi tên là: ………………………………………………….

Là phụ huynh của học sinh …………..Sinh ngày …………………

Đang học lớp …….. năm học: 20…..-20….. tại trường ………………………… thuộc huyện …………………….. tỉnh ………………………………………………………………..

Nay xin chuyển đến học lớp ………… năm học: 20….. – 20….. tại trường ……………… thuộc huyện ………………… tỉnh ………………………………………………………………

Lý do: ……………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

……., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Ký tên

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

…………………………………………………………..

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Bằng tốt nghiệp THCS và giấy trúng tuyển vào lớp 10
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng nơi đến
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp

*** Mẫu đơn xin chuyển trường cấp trung học phổ thông khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———*****———-

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Khác tỉnh)

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)………………….

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)……………..

– Hiệu trưởng trường (đi)……………………………..

– Hiệu trưởng trường (đến)…………………………

Tôi tên là: …………………………………………………

Là phụ huynh của học sinh ……… Sinh ngày …….

Đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………… thuộc huyện …………………..tỉnh …………………………………………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường …………..thuộc huyện tỉnh ……………….

Lý do: ………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

……., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Ký tên

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

………………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Bằng tốt nghiệp THCS và giấy trúng tuyển vào lớp 10
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng nơi đến
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp

*** Mẫu đơn xin chuyển trường đại học

Số vào sổ:………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——-

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Ông Hiệu trưởng trường Đại học……….

Đồng kính gửi: Ông Hiệu trưởng trường………..

Tôi tên:………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………

Quê quán:…………………………………………………

Hộ khẩu thường trú trước khi dự thi vào trường:………

Hiện là sinh viên đang học lớp:…….. Năm thứ:…….

Khóa:………. Hệ:………….. MASV:………..

Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học…………………………, tôi đã đạt được số điểm…………/……………điểm. (Tử số ghi số điểm đạt được, mẫu số ghi điểm xét tuyển cần đạt theo quy định của nhà trường).

Trong thời gian học tập tại trường Đại học…………..

+ Tôi đã đạt được kết quả học tập, rèn luyện qua các năm học như sau: (ghi rõ theo từng năm học, được phân loại, xếp hạng về học tập, rèn luyện, được khen thưởng hoặc bị xử lý kỷ luật, các mức cụ thể):…………………..

+ Thuộc diện (cấp học bổng, trợ cấp xã hội)……….

Tôi không thuộc diện dự thi vào trường (chuyển đến)……………………………nhưng không trúng tuyển.

Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến tiếp tục vào học năm thứ:…………………

Ngành học:…………………… trường:………………..

Với lý do:……………………………………………………

(Kèm theo đơn xin chuyển trường có: giấy chứng nhận kết quả học tập, rèn luyện của trường cũ, giấy chứng nhận di chuyển hộ khẩu, hoặc chuyển công tác, địa điểm sản xuất kinh doanh của gia đình, của cơ quan quản lý hoặc phường (xã) nếu đó là lý do xin chuyển trường).

Trân trọng.

…………., ngày …….. tháng …….. năm 20……

Người làm đơn

(Ký, ghi họ tên)

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐANG HỌC

………………………………………………………….

 (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIẾP NHẬN

…………………………………………………………..

 (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

*** Mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

——–***——-

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi:

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ………………

– Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện

– Phòng Tổ chức – Hành chính

– Lãnh đạo

Họ và tên:……………………….Nam……..Nữ……….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………..

Nơi sinh:…………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………

Văn bằng chuyên môn:…………………………….

Giáo viên môn:…………………………………………

Năm vào ngành:……. Năm bổ nhiệm ngạch:……..

Chức vụ, công việc đang làm:……………………….

Nhiệm sở xin chuyển đến:…………………………

 1. ………………………………………………………
 2. ………………………………………………………

Lý do thuyên chuyển:………………………………..

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Trân trọng cảm ơn./.

Ngày……. tháng…… năm 20……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị

……………………………………………….

Những lưu ý khi viết đơn xin chuyển trường

– Cần khai báo tất cả các thông tin chính xác trên đơn xin chuyển trường

– Nên chọn đúng loại đơn phù hợp với cấp bậc đang học bởi mỗi cấp đều có mẫu đơn khác nhau

Tham khảo thêm:

Bên trên là một số mẫu đơn xin chuyển trường dành cho học sinh, sinh viên và giáo viên. Hi vọng thông qua nội dung bài viết này, bạn sẽ tìm được cho mình mẫu đơn phù hợp với nhu cầu. Một đơn xin chuyển trường với nội dung rõ ràng, chính xác và phù hợp với cấp bậc học hiện tại sẽ giúp cho việc chuyển trường được thuận lợi hơn. Để tìm hiểu rõ hơn về cách viết cũng như nội dung mẫu đơn, hãy cùng đồng hành với Wiki Cách mỗi ngày nhé.

Bạn có thể quan tâm:

Lượt xem: 1161