Lễ Giáng Sinh ở Nhật Bản

Có lẽ đối với các nước Châu Á, lễ Giáng Sinh không được tổ chức lớn như các nước Phương Tây, nhưng với những người theo đạo Thiên Chúa ở Nhật Bản thì lễ Giáng …