Cấu tạo và chức năng của da

Con người của chúng ta là một thực thể động vật bậc cao, tất cả các cơ quan sinh học được bảo vệ thông qua lớp da bên ngoài. Nhưng bạn có thật sự biết …

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

ASEAN bao gồm với tổng số diện tích đất lên đến 4,46 triệu km2, đã chiếm 3% tổng diện tích của trái đất và 8,8% dân số thế giới. Vùng biển của hiệp hội này …

Phân tích tác phẩm Qua đèo Ngang

” Qua đèo ngang là một bài thơ nổi tiếng của Bà Huyện Thanh Quan, một nữ sĩ của thời cận đại của lịch sử văn học Việt Nam . Với phong cách trang nhã, …