Hữu xạ tự nhiên hương là gì?

Tiếng Việt là một kho tàng từ ngữ mà ngay cả những người Việt cũng không thể nào hiểu hết ngôn ngữ này. Trong Tiếng Việt ngoài các từ đơn, từ ghép thì còn nhiều …