Meme là gì? Rage Comics là gì trên facebook?

Dạo gần đây, các thuật ngữ như “meme”, “Range Comics” ngày càng được sử dụng phổ biến và thường xuyên hơn. Đặc biệt, càng ngày càng nhiều người yêu thích “meme” và “Rage comics”. Thậm …