CBM là gì? Cách quy đổi CBM ra KG

CBM một khái kiệm thường xuất hiện trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Với những người thường xuyên vận chuyển hàng hóa bằng các phương tiện đường bộ, đường không thuật ngữ này không xa …