Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Play trên Android

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Play trên Android-1

Google play là kho ứng dụng rất lớn và là nơi chứa hầu hết các ứng dụng dành cho điện thoại Android, vì thế mỗi điện thoại Android được sản xuất ra thì sẽ có môt kho Play mặc định trên đó, bài viết này sẽ Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Play trên Android.

Trước tiên là vào kho Play, rồi chọn phần tạo mới tài khoản, ở đây là bước đầu khi đăng ký.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Play trên Android-2

Tiếp theo là nhập mật khẩu, nhập tên và email để đăng ký tài khoản Google Play

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Play trên Android-3

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Play trên Android-4

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Play trên Android-5

Ở bước này là cần phải chọn sao lưu và khôi phục, rồi chọn chấp nhận mọi quy định của Google Play đưa ra.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Play trên Android-6

 

Bước cuối cùng là không nên chọn thêm thẻ tín dụng, và chọn “Bỏ Qua”, bắt đầu sử dụng được Google Play đơn giản và dễ dàng. Chúc thành công.

Lượt xem: 7671