Cách lấy lại mật khẩu id Apple

Apple Store là kho lưu trữ ứng dụng rất phổ biến, có thể nói là kho chính dành cho người dùng iPhone để sử dụng các ứng dụng và chơi các trò chơi, tuy nhiên …

Thời lượng pin của iPhone 6 plus

Nếu trước kia Thời lượng pin của iPhone luôn có một giới hạn, bây giờ iPhone 6 Plus sẽ chúng ta sử dụng pin trong thời gian khá lâu hơn trước. Thế hệ mới của …