Kiến thức nhạc lý dành cho người mới học (cơ bản)

Tìm hiểu ngay một số khái niệm nhạc lý mức cơ bản dành cho những ai đang học nhạc. Mời các anh/chị tìm hiểu bên dưới để trang bị thêm kiến thức khi học nhạc nhé.

1. Quãng là gì ?

“Quãng” là gì ?  Quãng được hiểu chính là khoảng cách giữa hai nốt nhạc. Làm sao xác định một quãng ?  khi đó cần phải biết được kích cỡ số học và chất lượng.

Kích cỡ số học quãng: ính toán số lượng nốt nhạc trong một quãng mà chúng ta có thể xác định được kích cỡ số học của nó. Khi tính toán phải gồm cả nốt đầu tiên và nốt kết thúc. Ví dụ như từ Ðô tới Mi sẽ có một quãng 3 (C-1, D-2, E-3).

Kiến thức nhạc lý dành cho người mới học (cơ bản)-1

Nhưng chú ý không phải các quãng có cùng giá trị số học như nhau đều kích cỡ giống nhau. Chính vì vậy mà việc xác định chất lượng của quãng bằng việc xác định số cung và nửa cung trong quãng.

2. Cung và nửa cung

Quãng 8 sẽ có 12 nốt và khoảng cách giữa 2 nốt liền kề nhau được xem là nửa cung. Xem hình ảnh bên dưới để hiểu hơn thế nào là cung và nửa cung.

Kiến thức nhạc lý dành cho người mới học (cơ bản)-2

Một cung bao gồm hai nửa cung, phim phím trắng phía trên có phím đen đều cách nhau một cung. Các phím trắng không bị chia ra bởi phím đen thì cách nhau nửa cung.

Kiến thức nhạc lý dành cho người mới học (cơ bản)-3

Một số nốt tại phím trắng đều có tên gọi riêng đó là: Ðô, Rê, Mi, Fa, Sol, La và Si tương ứng với thứ tự chữ cái đó là C, D, E, F, G, A và B. Đây là những nốt nhạc tự nhiên, chúng được tăng lên nửa cung với dấu thăng và giảm nửa cung với dấu giáng.

Kiến thức nhạc lý dành cho người mới học (cơ bản)-4

3. Chất lượng quãng

Các quãng có cùng giá trị số học nhưng lại có số nửa cung là khác nhau. Ví dụ, quãng 2 giữa Đô và Rê là một cung (tức hai nửa cung) trong khi quãng hai giữa Mi và Fa chỉ có một nửa cung.

Quãng 3 giữa Rê và Fa là một một cung rưỡi (3 nửa cung) trong khi quãng 3 giữa Đô và Mi có 2 cung (4 nửa cung).

Kiến thức nhạc lý dành cho người mới học (cơ bản)-5

4. Ðảo quãng

Khi muốn đảo quãng thì đảo nốt thấp quãng lên vị trí cao hơn một quãng 8 hoặc đưa nốt cao hơn xuống một quãng 8.

Kiến thức nhạc lý dành cho người mới học (cơ bản)-6

Xem bảng dưới đây để hiểu rõ hơn:

Kiến thức nhạc lý dành cho người mới học (cơ bản)-7

Kiến thức nhạc lý dành cho người mới học (cơ bản)-8

Làm thế nào xác định quãng bằng cách đảo quãng: Cách xác định đó là quãng 6, quãng 7 là đảo quãng và phân tích các kết quả quãng 2 và quãng 3 tạo thành.

Trên đây là một số lý thuyết cơ bản bạn cần nắm vững khi học nhạc lý mức cơ bản, hi vọng có ích cho bạn khi học nhạc lý.

Bạn có thể quan tâm: