Mẫu biên bản sự việc chuẩn nhất 2020

Biên bản sự việc hay còn gọi là biên bản làm việc, một loại văn bản hành chính không thể thiếu trong các cuộc họp, làm việc của công ty, doanh nghiệp. Nội dung của mẫu biên bản sự việc được ghi lại các thông tin, vấn đề thỏa luận trong cuộc trao đổi. Dưới đây là mẫu biên bản sự việc chuẩn xác nhất năm, mời bạn cùng tham khảo qua.

Biên bản sự việc là gì?

Mẫu biên bản sự việc chuẩn nhất 2020-1

Biên bản sự việc hay còn gọi là biên bản làm việc là một loại giấy tờ không thể thiếu trong các buổi làm việc, cuộc họp của công ty, doanh nghiệp. Trong các buổi trao đổi trực tiếp, gặp gỡ với các đối tác làm ăn kinh doanh.

Biên bản này được xem là công cụ phổ biến và hữu hiệu nhất nhằm ghi chếp các nội dung, thông tin liên quan các cuộc họp cũng như ghi nhận lại quá trình sự việc, làm việc giữa các thành phần trong cuộc họp.

Hầu hết các mẫu biên bản sự việc được sử dụng phổ biến tại các công ty, doanh nghiệp, đơn vị hành chính. Tuy đây chỉ là một loại văn bản hành chính nhưng được sử dụng rộng rãi trong các cuộc họp, cuộc trao đổi tại các sự kiện, tổ chức hay đại hội,…

Biên bản sự việc dùng để làm gì?

Mẫu biên bản sự việc chuẩn nhất 2020-2

Biên bản sự việc được lập ra để ghi chép nội dung sự việc được trao đổi trong cuộc họp, thông tin giữ hai hoặc nhiều bên cùng tham gia một cuộc trao đổi. Tuy biên bản sự việc không có hiệu lực pháp lý nhưng các các bên cần tuân thủ chặt chẽ về mặt nội dung lẫn hình thức được ghi chép cụ thể trong biên bản.

Đa phần nội dung biên bản này chủ yếu dùng để làm minh chứng cho các sự việc diễn ra trong cuộc họp. Dựa vào biên bản sư việc này, người có tham dự hoặc không tham dự cuộc họp căn cứ vào đó mà tiến hành. Khi xem lại nội dung biên bản sự việc, người đọc có thể nắm bắt hết tình hình diễn ra cuộc họp xảy ra trước đó.

Biên bản sự việc có tính chất đặc thù nên được sử dụng trong các trường hợp sau:

+ Các buổi họp, trao đổi mang tính chất đông người, có tính quan trọng cao.

+ Các buổi trao đổi giữa hai hoặc nhiều nhiều trong việc làm ăn, kinh doanh.

+ Các buổi họp lớp giữa cố vấn học tập và lớp tại các trường đại học, cao đẳng,…

Biên bản sự việc chuẩn mẫu cần những gì?

Mẫu biên bản sự việc chuẩn nhất 2020-3

– Về nội dung: một biên bản sự việc chuẩn mẫu cần đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ về mặt nội dung. Sự việc diễn ra trong cuộc họp, trao đổi giữa các bên cần được ghi chép trong biên bản thật đầy đủ, chi tiết. Số liệu và minh chứng rõ ràng, chi tiết và cụ thể.

Đặc biệt người phụ trách ghi chép biên bản sự việc phải tường thuật đầy đủ, khách quan và trung thực. Tránh để cảm xúc của bản thân làm nội dung cuộc họp đi xa với thực tế.

– Về hình thức: Một biên bản sự việc chuẩn mẫu đòi hỏi ngôn từ ngăn gọn, súc tích. Nêu rõ vấn đề một cách khái quát nhất, tránh sử dụng các ngôn từ thô tục, thiếu tính trang nghiêm, thiếu văn minh, lịch sự. Đặc biệt nội dung biên bản sự việc cần trình bày gọn gàng, cụ thể và chi tiết nhất. Tránh cẩu thả, tẩy xóa,…

Mẫu biên bản sự việc chuẩn nhất

Mẫu biên bản sự việc chuẩn nhất 2020-4

Mã hiệu:
Phiên bản:
Ngày ban hành:

BIÊN BẢN VỤ VIỆC

v/v……..

Hôm nay, hồi…… giờ ……. ngày ….. tháng …… năm ……

Tại:……………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

1- Ông (bà): ………………………… chức danh:………………

2- Ông (bà): ………………………… chức danh:………………

Người chứng kiến:

Ông (bà): …………………………  chức danh:………………….

Số CMND:………………………. cấp ngày ……/……../…….. tại ………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………

Người liên quan đến vụ việc:

Ông (bà): ……………………….…. chức danh:…………………

Số CMND:………….cấp ngày ……/…../….. tại ………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………

Tiến hành lập biên bản vụ việc sau đây: (ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại, các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có):

……………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành ……. bản.

Biên bản kết thúc hồi ………. giờ ……. cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc, cùng ký tên dưới đây:

Người chứng kiến

(ký, ghi rõ họ tên) 

…………

Người có liên quan

(ký, ghi rõ họ tên) 

…………

Người lập biên bản

(ký, ghi rõ họ tên) 

…………

Một số lưu ý khi lập biên bản sự việc

Mẫu biên bản sự việc chuẩn nhất 2020-5

– Nội dung biên bản cần ghi chép đầy đủ, thông tin chính xác về vấn đề đã xảy ra trong cuộc họp, trao đổi trước đó.

– Ngôn từ sử dụng trong biên bản cần ngắn gọn súc tích, tránh sử dụng từ ngữ thiếu văn minh, thô tục.

– Thành phần tham dự cuộc họp, trao đổi cần ghi đầy đủ thông tin giữa các bên.

– Cần đầy đủ chữ ký và họ tên của các bên tham dự trong cuộc họp, trao đổi. Mặc dù biên bản sự việc không có hiệu lực pháp lý nhưng đòi hỏi các bên tuân theo và nghiêm chỉnh chấp hành.

Xem thêm: Mẫu biên bản cuộc họp của công ty, doanh nghiệp

Với mẫu biên bản sự việc bên trên, chắc hẳn người đọc qua những nắm rõ tình hình sự việc được thảo luận trong cuộc họp, trao đổi trước đó. Mặc dù nội dung biên bản sự việc không có hiệu lực pháp lý nhưng đòi hỏi các bên tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành đúng như biên bản sự việc đã ghi chép.

Bạn có thể quan tâm: