Thế nào là 2 góc phụ nhau?

Bài viết này, WiKicachlam sẽ giới thiệu đến các bạn tính chất cộng của góc và một số khái niệm về 2 góc kề nhau, 2 góc nhụ nhau, 2 góc bù nhau. Bên cạnh đó là một số bài tập liên quan có lời giải chi tiết để giúp các bạn nắm được phương pháp giả các bài toán liên quan về góc. Chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu nhé.

Tìm hiểu tính chất cộng của góc

Khi nào thì  góc xOy + yOz  = xOz   ?

Để biết được câu trả lời thì trước hết ta hãy tìm hiều ví dụ sau:

Cho góc xOz   = 120. Tia Oy nằm trong xOz . Hãy đo các góc yOz, xOy và sau đó rút ra nhận xét?

Ta vẽ góc xOy = 120, sau đó vẽ tia Oy nằm bên trong góc này. Khi đó, sẽ có 2 trường hợp xảy ra

Trường hợp 1: Khi mà hai góc zOy  và yOx khác nhau. Giả sử trong trường hợp này thì ta đo được góc yOz  = 30, góc còn lại góc xOy = 90.

Trường hợp 2: Chúng ta sẽ xoay tia Oy, sau đó ta đo góc zOy và góc xOy đều bằng 60.

Chúng ta cùng nhìn lại hai trường hợp thì sẽ rút ra được:

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì ta có tính chất cộng góc xOy + yOz   = xOz , ngược lại nếu ta có tính chất cộng góc xOy  + yOz   = xOz  thì ta khẳng định được tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

Thế nào là hai góc kề nhau, phụ nhau, kề bù?

Nếu hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung thì hai góc đó được gọi là hai góc kề nhau.

Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90. Ví dụ như các góc 40, 50, đó là hai góc phụ nhau.

Nếu hai góc có tổng số đo bằng 180 thì hai góc đó phụ nhau. Ví dụ như các góc 60, 120 , đó là hai góc bù nhau.

Các bạn cần chú ý để tránh nhầm lẫn hai góc phụ nhau và hai góc bù nhau.

Hai góc được gọi là hai góc kề bù nếu như chúng vừa kề và vừa bù với nhau. Nghĩa là chúng có cạnh chung, hai cạnh tương ứng nằm ở hai phía mặt phẳng bờ là cạnh chung và tổng số đo của chúng là 180.

Bài tập về hai góc phụ nhau, bù nhau

Bài tập 1: Viết tên các cặp góc phụ nhau, bù nhau có trong hình sau:

Thế nào là 2 góc phụ nhau?-1

Bài giải: Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90. Vì vậy, trong hình vẽ có các cặp góc nhụ nhau là:  góc aOb và góc bOd , góc cOd và cOa .

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180. Vì vậy, trong hình vẽ có các cặp góc bù nhau là: góc dOc và góc cOm ,góc mOa  và aOd .

Bài tập 2: Cho hình vẽ bên dưới. Tìm cặp góc phụ nhau?

Thế nào là 2 góc phụ nhau?-2

Ta có góc uOy  = 90.

Tia Oz nằm giữa hai tia Ou và Oy

Suy ra  góc yOz + zOu  = 90.

Vậy góc yOz  kề và phụ với góc zOu.

Bài tập 3: Cho biết hai góc kề bù góc tOu và góc uOv  (như hình vẽ bên dưới), biết  góc tOu= 36. Tính góc  uOv ?

Thế nào là 2 góc phụ nhau?-3

Vì hai góc tOu và góc uOv kề bù nên góc tOu + uOv  = 180.

Suy ra: góc uOv = 180 – tOu  = 180 – 36 = 144.

Bài tập 4: Cho hình vẽ bên dưới. Tìm góc kề bù với góc uOv ?

Thế nào là 2 góc phụ nhau?-4

Do góc  uOv + zOu  = zOv = 180.

Nên góc zOu (hoặc tên gọi khác uOz ) là góc kề bù với uOv.

Vấn đề mở rộng của 2 góc phụ nhau

Khi hai góc  xOy và góc zOt phụ nhau thì ta có:

sin (xOy)=cos (zOt)

sin (zOt)=cos (xOy)

tan (xOy)=cot (zOt)

tan (zOt)=cot (xOy)

Nói một cách dễ hiểu là nếu hai góc phụ nhau thì Sin góc này bằng Cos góc kia, Tan góc này bằng Cot góc kia.

Qua bài viết này, hi vọng các bạn sẽ hiểu được thế nào là hai góc kề nhau, 2 góc bù nhau, 2 góc phụ nhau, phân biệt được sự khác nhau giữa góc phụ nhau với góc bù nhau và giải được một số bài tập có liên quan đến tính chất hai góc phụ, không có gì quá khó hiểu phải không nào các bạn. Các bạn hãy giải lại các bài tập để có thể nắm vững được kiến thức hơn. Nếu có gì thắc mắc không hiểu, các bạn hãy comment dưới bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn về Toán học để có thể học tiến bộ hơn. Chúc các bạn học thành công!.

Bạn có thể quan tâm:

Lượt xem: 12175