cách vào facebook

Cách đổi DNS để vào facebook

Ở Việt Nam hình thức chặn facebook khá đơn giản, chỉ chặn qua DNS hoặc chặn qua IP. Do đó có nhiều cách khác nhau để vào facebook  như: sử dụng phần mềm Ultrasurf, đổi nội dung …