cây mai

Chăm sóc cây mai sau Tết

Sau Tết là thời điểm mà hoa mai bắt đầu tàn, lúc này cây mai cũng cần được chăm sóc để tiếp tục nở hoa cho năm sau. Chỉ cần biết cách chăm sóc tốt, …