Cách sửa lỗi 502 bad gateway

Lỗi 502 Bad Gateway lỗi mã trạng thái HTTP khiến cho việc giao tiếp giữa các máy chủ gặp lỗi, có nhiều nguyên nhân xảy ra lỗi này phần lớn xuất phát từ máy chủ đặt website. Sau …