Tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của cây lúa

Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng lúa xuất khẩu lúa gạo lớn trên thế giới. Để tìm hiểu rõ hơn về nên nông nghiệp trồng lúa nước ta, ở bài viết này bạn hãy cùng với wikicachlam tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của cây lúa nhé.

Sơ đồ phát triển

Tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của cây lúa-1

Nếu tính theo thời kỳ sinh trưởng thì cây lúa có 3 thời kỳ sinh trưởng chính:

 • Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng: Được tính từ khi hạt thóc nảy mầm đến khi bước vào giai đoạn phân hóa trên cây lúa (trên thực tế sẽ là tính từ khi gieo mạ, cấy lúa đến khi cây lúa đẻ đến số nhánh tối đa.
  Tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của cây lúa-2
 • Thời kỳ sinh trưởng sinh thực: Tính từ khi cây lúa trổ bông bao gồm từ làm đòng, phân hóa đòng đến trỗ bông, nở hoa và thụ tinh.
 • Thời kỳ chín: Sau khi thụ tinh và lúc bước vào thời kỳ bông chín hoàn toàn, thu hoạch lúa chín và đem về nhà phơi.
  Tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của cây lúa-3

Nếu tính theo giai đoạn sinh trưởng thì cây lúa có 10 giai đoạn sinh trưởng

 1. Giai đoạn trương hạt
 2. Giai đoạn hạt nảy mầm
 3. Giai đoạn đẻ nhánh
 4. Giai đoạn phát triển lóng thân
 5. Giai đoạn phân hóa hoa
 6. Giai đoạn trổ bông
 7. Giai đoạn hoa thụ phấn, thụ tinh
 8. Giai đoạn hạt chín sữa
 9. Giai đoạn hạt chín sáp
 10. Giai đoạn hạt chín hoàn toàn

Tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của cây lúa-4

Vậy là chỉ với một chút thời gian tìm hiểu bạn đã biết về các giai đoạn trồng và phát triển của cây lúa. Từ khi trồng đến khi thu hoạch, cây lúa sẽ gặp rất nhiều vấn đề như: sâu bệnh, ốc/châu chấu/chuột ăn… do đó, thăm lúa là điều cần thiết để phát hiện những vấn đề về cây lúa sớm nhất, loại trừ các yếu tố bệnh cho cây hiệu quả nhất.

Bạn có thể quan tâm:

Lượt xem: 6551